Precision Tube Round

Precision Tube Round

Material standard:CR220, E235 EN 10305-3
Measurement standard:EN 10305-3Length: 6 m
Measurements Weigth
10 x 1,00,22   
13 x 1,00,30   
13 x 1,250,36   
16 x 1,0     0,37   
16 x 1,250,45
16 x 1,5   0,54   
16 x 2,0     0,69   
19 x 1,00,44
19 x 1,5   0,65   
19 x 2,0 0,84   
22 x 1,0 0,52   
22 x 1,5   0,76   
22 x 2,0     0,99   
25 x 1,5   0,87   
25 x 2,01,13   
28 x 1,5   0,98   
28 x 2,0     1,28   
30 X 1,51,05
30 x 2,0     1,38   
32 x 1,5   1,13   
32 x 2,0     1,48   
35 x 1,5   1,24   
35 x 2,0     1,63   
38 x 1,51,35   
38 x 2,0     1,78   
40 x 1,5   1,42   
40 x 2,0     1,87   
44,5 x 1,5 1,59   
44,5 x 2,0   2,10   
50,8 x 1,5 1,82   
50,8 x 2,0   2,41   
60 X 1,52,16
60 x 2,0     2,86   
63,5 X 2,03,03
70 x 2,0     3,36   
76 x 2,0     3,65   
88,9 x 2,0   4,29   
101,6 x 2,0 4,91   
114,3 x 2,0 5,54

TM-Rauta Oy
Porinkatu 2
39700 Parkano

TM-Rauta Oy
Kuortaneen toimipiste
(käyntiosoite)
Yrittäjäntie 6
63100 Kuortane

TM-Rauta Oy
Oulun toimipiste (käyntiosoite)
Takatie 6
90440 Kempele

TM-Rauta Sp. z.o.o.
Puolan toimipiste
ul. Więckowskiego 2/10
70-411 Szczecin