Ympäristö

Ympäristöjärjestelmä

TM-Rauta noudattaa toiminnassaan ympäristöjärjestelmää, joka perustuu ISO 14001 ympäristölaatustandardiin.

Vaatimukset

1. Ympäristöpolitiikka
2. Yrityksen lakisääteiset asiat, ympäristölupa
3. Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja niihin liittyvien ympäristövaikutusten arviointi
4. Ympäristövaikutuksien kannalta merkittävien töiden ohjeistaminen
5. Vastuiden kirjallinen määrittely
6. Valmiudet toimia hätätilanteissa ja niiden ohjeistus
7. Henkilöstön koulutus
8. Korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet
9. Sisäisen ja ulkoisen tiedonkulun varmistaminen
10. Seuranta
11. Jatkuvan parantamisen periaate

TM-Rauta Oy
Porinkatu 2
39700 Parkano

TM-Rauta Oy
Oulun myyntikonttori
(käyntiosoite)
Takatie 6
90440 Kempele

TM-Rauta Sp. z.o.o.
Puolan toimipiste
ul. Więckowskiego 2/10
70-411 Szczecin

TM-Rauta Oy
Turun myyntikonttori