Esikäsittely

 

Sahaus 10 mm – 450 mm
Sahaus 100 mm – 890 mm

TM-Rauta Oy
Porinkatu 2
39700 Parkano

TM-Rauta Oy
Oulun toimipiste (käyntiosoite)
Takatie 6
90440 Kempele

TM-Rauta Sp. z.o.o.
Puolan toimipiste
ul. Więckowskiego 2/10
70-411 Szczecin