Ainestandardien vertailu

SFS-EN SFS-EN SIS 1) DIN 1) ASTM
10142 10142 17162 A 653
2000 1991 1985 1977 2000
DX51+Z Fe P02 G Z 14 11 51 St 02Z CS Type B (Commercial Steel Type B)
DX52+Z  Fe P03 G Z 14 11 52 St 03Z FS Type B (Forming Steel Type B)
DX53+Z Fe P05 G Z 14 11 57 St 05Z DDS (Deep Drawing Steel
DX54+Z Fe P06 G Z
DX56+Z EDDS (Extra Deep Drawing Steel)

1) Vanhentuneita, korvattu EN-standardeilla. Tarkassa vertailussa on käytettävä alkuperäisiä.

Mekaaniset ominaisuudet

Myötölujuus Murtolujuus Murtovenymä
Rp Rm A80
N/mm2 N/mm2 vähintään %
DX51+Z 270…500 22
DX52+Z  140…300 270…420 26
DX53+Z 140…260 270…380 30
DX54+Z 140…220 270…350 36
DX56+Z 120…180 270…350 39

Pinnoitteen kuvio

SFS-EN 10142 SS 14XXXX 1) DIN17162 1) ASTM A 653
2000 1985 1977 2000
MA M M
MB S S
MC

Pienikuvioisen pinnoitteen kuvion merkintä on M

Esim. DX51D+Z275MAC

Tavallinen pinnanlaatu (A)
sallii pienet epätasaisuudet, kiteytymiskuvion kokovaihtelut, tummat pisteet, pienet kolot, viivamaiset jäljet ja lievät passivointiliuostahrat. Venytysoikaisussa syntyviä poikittaisia myötöjuovia tai sinkin valumajälkiä saa esiintyä.

Vaativa pinnanlaatu (B)
valmistetaan jälkivalssauksella. Tälle pinnanlaadulle sallitaan pienet pintavirheet, kuten venytysoikaisussa syntyneet poikittaiset myötöjuovat, jälkivalssausmerkit, naarmut, painaumat, kukkakuvio, sinkin valumajäljet sekä lievät passivointiliuostahrat.

”Erittäin vaativa pinnanlaatu (C) valmistetaan jälkivalssaamalla. Tuotteen parempi pinta ei saa vaikuttaa huonontavasti vaativan maalatun pinnan yhtenäiseen ulkonäköön. Toinen pinta vastaa vähintään pinnanlaatua B.”

Kemiallinen passivointi (C) Ellei toisin sovita, kuumasinkitylle ohutlevylle tehdään valmistuslinjassa passivointikäsittely, (merkki C), jolloin nauhan pinnalle jää ohut passivointikerros. Sen tarkoituksena on estää kuljetuksen ja varastoinnin aikana ns. valkoruosteen muodostumista. Kerroksen antama suoja ei kuitenkaan ole riittävä kaikissa olosuhteissa.

Kemiallinen passivointi ja öljyäminen (CO) Haluttaessa voidaan käyttää kemiallista passivointia ja öljyämistä molempia yhdessä (merkki CO).

Orgaaninen passivointi (S) Pinta voidaan suojata myös orgaanisella passivoinnilla AFP (Anti Finger Print) / Easy Film, jossa ohutlevy pinnoitetaan korroosiota hidastavia aineita sisältävällä polymeerikalvolla (merkki S).

Käsittelemätön (U) Ostajan vastuulla voidaan pinta jättää myös suojaamatta (merkki U).